Nogi,nogi.nogi…!

Poprzednio pisałam co wpływa na naszą pozycję ciała w wodzie. Dzisiaj skupię się na błędach i ćwiczeniach które poprawią efektywność pracy kończyn dolnych w wodzie. Na szczęście słyszę już coraz rzadziej opinie wśród amatorów triatlonistów ,że nogi nie są im potrzebne w pływaniu. Przypomnę,że nie chodzi wyłącznie o napęd nóg ale o stabilizacje pozycji ciała w wodzie. Poniżej przedstawiam kluczowe umiejętności techniczne w stylu dowolnym według Amerykańskiej Federacji Pływania to:

 • efektywna praca kończynami dolnymi
 • odpowiednia pozycja ciała
 • umiejętność utrzymywania stałej pozycji głowy
 • odpowiednia rotacja głowy w fazie oddechowej oraz utrzymanie jej niskiej pozycji
 • kontrolowana luźna faza nadwodna ramienia
 • delikatne napłynięcie ramienia w fazie początkowej
 • umiejętność szybkiej pionizacji przedramienia z palcami skierowanymi do dołu
 • umiejętność utrzymywania długiego kroku pływackiego
 • umiejętność przyspieszenia ramienia w fazie podwodnej

Patrz więc punkt pierwszy ( wymieniony nie bez przyczyny jako pierwszy)

Więc na  czym polega efektywna praca nóg w stylu dowolnym?

Oczywiście ruch kończyn dolnych jest naprzemianstronny .Wbrew ogólnej opinii ,nogi nie pracują prostopadle do dna basenu,ale pod wpływem rotacji ciała większość pracy jest wykonywana w pozycji ukośnej do powierzchni wody( co nie oznacza ,że podczas ćwiczeń nie należy pływać płasko z deską).Ruch zapoczątkowany jest w stawie biodrowym i przenoszony jest na staw kolanowy ,zakończone zginaniem podeszwowym stopy. Ruch kończyn dolnych jest typowym przykładem przenoszenia się ruchu z jednego stawu na drugi.Nogi nie mogą wychodzić z wody ,a w swojej fazie do dołu nie powinny sięgać za głęboko,poza linię ciała aby nie powodować zwiększenia oporu .. Ruch ten przypomina ruch ogona ryby. Udział kończyn dolnych wynosi ok 25% .Praca nóg zwiększa koszt energetyczny pływania ,dlatego tez w stylu dowolnym wykorzystuje się różne warianty koordynacji pracy ramion z nogami.

Błędy:

 • praca nóg zbyt głęboko lub zbyt wysoko z wyciągnięciem ich z wody – zwiększenie oporu i bezproduktywne chlapanie wody
 • praca nóg w płaszczyźnie pionowej -występuje gdy nie ma rotacji ciała,uniemożliwia to pełne  wykorzystanie mięśni tułowia w tworzeniu napędu
 • stopy skierowane na zewnątrz- tzw „żabkowanie „( często spotykane u osób pływających całe życie żabką )
 • sztywność w stawie skokowym

 

 

Ćwiczenia wpływające na efektywność pracy ruchów kończyn dolnych:

 • samymi nogami z oporem:
 • samymi nogami w pozycji płaskiej -w pozycji strzałki ,lub z deską

 

https://www.youtube.com/watch?v=3duPdk0yatI

 • same nogi z wysoką pozycja głowy (najpierw z deską i w płetwach  ,sama deska i bez przyborów)

 

 • pozycja na boku ( płetwy ,ósemka w ręku lub bez przyborów)